Výška komínu pro podtlakový spotřebič musí být minimálně 1,0 m nad atikou rovné střechy.