Používá se tam, kde je potřeba zvětšit průřez stávajícího komínového průduchu, a to z důvodů:

 • vyžaduje to připojovaný spotřebič paliv (krb, krbová vložka, krbová kamna, kotel na pevná paliva, plynový kotel většího výkonu)
 • komínové zdivo je netěsné a je potřeba komínový průduch vyvložkovat komínovou vložkou
 • komín má nízkou účinnou výšku (vzdálenost od osy sopouchu po ústí komínu)
 • použítí komínového průduchu pro výkonnou ventilaci provozovny
 • komín je zadehtovaný a vzhledem k technickému stavu jej nelze vypálit
 • jiný problém, který frézování komínu vyřeší

Frézování komínu je rychlejší a levnější varianta než zbourání stávajícího komínového tělesa a postavení nového. Navíc, při použití vhodných materiálů pro vložkování komínu získá zákazník stejnou záruku a životnost jako u nového komínu. Náklady na kompletní úpravu včetně vložkování komínu jsou podstatně nižší než při zbourání stávajícího a postavení nového komínového tělesa, a to o 25 až 40 %. Frézováním komínu a jeho následným vyvložkováním získá Váš komín nové vlastnosti a parametry, které by měl v dnešní vyspělé době splňovat každý komín, například vyšší tah komínu, jednodušší čištění komínu, atd.

Princip frézování komínu:

Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém průduchu do vysokých otáček. Na obvodu rotoru jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené oceli. Tyto řetízky odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí jej postupně na jemný prach. Délkou řetízků se nastavuje výsledný průměr komínového průduchu. Frézuje se od půdice komínu k jeho hlavě. Komínová fréza se skládá z výkonného kompresoru a vlastního hydraulického motoru s frézovací hlavicí. Stávající otvory v komíně (sopouch, vymetací, vybírací otvory apod.) se uzavřou a utěsní pevnými deskami s těsněním Tato metoda sanace komínu je velmi šetrná a je používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel.

Frézovat lze:

 • komíny rovné i mírně uhýbané
 • všechny průřezy - kruhový, čtvercový i obdélníkový komínový průduch
 • zděné komínové průduchy z cihel a betonu
 • azbestocementové (osinkocementové) a keramické (šamotové) komínové vložky lze frézovat obtížně - zajistíme vám vrtání komínu
 • vestavěné a přistavěné komíny, u samostatně stojících komínů je nutno posoudit statiku
 • nelze frézovat kovové (plechové) komínové vložky, komínové vložky z glazované keramiky a železobetonu (železobetonový věnec frézovat lze, je však nutno montážním otvorem po odfrézování betonu vyřezat armatury)

Při frézování komínu je možné odebrat u vestavěných a přistavěných komínů až 1/3 tloušťky komínového zdiva. Tedy např. u běžného komínového průduchu o průměru 150 mm a tloušťce komínového zdiva 150 mm, lze odebrat až 50 mm komínového zdiva a tím zvětšit průměr komínového průduchu na 250 mm, což postačí na vyvložkování komínovou vložkou o průměru až 230 mm. Bude-li komínový průduch použit k odtahu spalin, je nutno vyfrézovaný komínový průduch vždy vyvložkovat. Komínové průduchy, které budou použity jako ventilace, se vložkovat nemusí, vzhledem k možným netěsnostem komínového zdiva se to však doporučuje.

Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů:

 • komín musí být průchozí po celé délce - po dohodě může zprůchodnění komínu provést naše kominická firma
 • musí být zajištěn bezpečný přístup k ústí komínu
 • všechny místnosti v domě, jimiž prochází frézované komínové těleso, musí být po dobu frézování komínu přístupné
 • komín nesmí být odkloněný od svislice v úhlech větších než 15 stupňů (při větších úhlech je nutno v místě odklonu vybourat montážní otvor - zajistí naše kominická firma)
 • zákazník bere na vědomí, že se při práci může uvnitř objektu prášit a objekt podle toho zajistí

Před každým frézováním komínu Vás navštíví náš technik, který pečlivě prohlédne Váš komín, navrhne nejvhodnější řešení, popřípadě několik variant a vyhotoví přesné cenové nabídky.

 

Pro domluvení konzultace, osobní prohlídky a pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat!