Nově provádíme hloubkové čištění koberců, sedaček, křesel a různých textilií mokrou cestou. Mám zájem.

Vložkování komínů

Vložkování komínů se provádí u nevyhovujících stávajících komínů. Např. při instalaci nového spotřebiče, změně spotřebiče nebo media, např. přechod na plyn, nebo při problémech se stávajícím komínem, např. špatný tah komínu, unikání spalin z komínu, zavlhávání komínu, atd.

Vložkování provádíme kyselinovzdornými nerezovými pevnými či ohebnými vložkami, ke kterým jsou speciální komponenty. Pro dopojení na kotel jsou různé typy kouřovodů pevných i atypických pro dosažení ideálního vedení kouřovodu. Druh, jakost, tloušťka nerezi a těsnění se odvíjí podle typu paliva a spotřebiče. Veškerý tento materiál má všechny potřebné atesty a zkoušky a je schválen a certifikován pro celou EU. Kompletní vysledek odpovídá požadavkům všech platných předpisů, zejména ČSN 73 4201:2010.

Vložkování komínů pro spotřebiče na plynná paliva s atmosférickým h:

Komíny pro tyto spotřebiče se dle ČSN 73 4201:2010 vložkují kyselinovzdornými nerezovými pevnými vložkami tř. 1.4301 o tl. 0,5 mm či nerezovými ohebnými vložkami tř. 1.4301 o tl. 0,3 mm.

Dopojení kouřovodů provádíme také z nerezi stejné kvality.

Vzhledem ke zkušenostem, technologii a specializovanému vybavení tyto práce v 99% probíhají bez problémů a narušení komfortu uživatele. Doba celé kompletní realizace je 4 - 6 hodin. Zbývající 1%, kdy je komín např. zasypán nebo je v něm nějaká překážka, je i tak v převážné většině případů kompletně dokončena ve stejný den.

Plynové spotřebiče s tlakovými hořáky, turbo kotle, kondenzační kotle nebo zářiče:

Odkouření pro tyto spotřebiče provádíme z plastových nebo nerezových systémů. Odtah spalin může být:

  • samostatný - pouze pro odtah spalin
  • koaxiální - pro samostatný přívod vzduchu a samostatný odtah spalin

Pro jeden spotřebič nebo pro kaskády pro více spotřebičů. Pro přívod vzduchu a odtah spalin od těchto spotřebičů je celá škála řešení a možností provedení. Všechny jsou opět stejně bezproblémové a většinou velmi rychle vyřešeny v době 4 - 6 hodin včetně potřebných bouracích a zednických prací a úklidu.

Vložkování komínů pro spotřebiče na pevná (tuhá) a kapalná paliva, pro krby, kamna, kotle na dřevo, uhlí, dřevoplyn, biomasu atd.:

Komíny pro tyto spotřebiče se dle ČSN 73 4201:2010 vložkují kyselinovzdornými nerezovými pevnými vložkami tř. 1.4404 o tl. 0,8 mm.

Dopojení kouřovodů provádíme také z nerezi stejné kvality. Pokud se jedná o spotřebiče s tlakovými hořáky, jsou tyto vložky doplněny o speciální vysokoteplotní těsnění, tlaková dvířka, komín je doplněn o vzduchový průduch atd. Tento typ vložkování je již o něco komplikovanější.

Samotné vložkování trvá 1/2 - 1 den. Protože pro uvedené spotřebiče na pevná (tuhá) a jiná paliva musí být průměr vložky již větší, ve většině případů se musí provádět také frézování komínů. Celý proces tedy trvá 1 - 2 dny, ovšem vzhledem ke zkušenostem, technologii a specializovanému vybavení i toto vložkování provádíme v co nejkratší době a tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení komfortu uživatele.

 

Orientační ceny za vložkování komínů pro rodinné domy:

Vložkování komínu pro spotřebič na plynná paliva s atmosférickým hořákem: 1000 - 1400 Kč/m

Vložkování komínu pro spotřebič na pevná (tuhá) paliva: 1600 - 2000 Kč/m

Vložkování komínu pro spotřebič na pevná (tuhá) paliva včetně frézování zděného komínu z plných pálených cihel: 2600 - 3500 Kč/m

Vložkování komínu pro spotřebič na pevná (tuhá) paliva včetně frézování zděného komínu s azbestocementovými (osinkocementovými) nebo keramickými (šamotovými) rourami: 3400 - 4300 Kč/m


Ceny jsou včetně DPH v rozmezí dle průměru a délky vložkování komínu a vzdálenosti zakázky.


Před každým vložkováním komínu Vás navštíví náš technik, který pečlivě prohlédne Váš komín, navrhne nejvhodnější řešení, popřípadě několik variant a vyhotoví přesné cenové nabídky.


Pro domluvení konzultace, osobní prohlídky a bližší informace nás neváhejte kontaktovat!

Doprava

Spolupracujeme s kurýrní službou PPL

Kvalita

Nabízíme pouze kvalitní komínové systémy

Nejnižší ceny

Garance nejnižších cen V ČR

Zákaznická linka

+420 604 806 106